Zajęcia

ORANIENBURG-PAŁAC

Informuję:

Spotkanie członków sekcji turystycznej odbędzie się dnia 5 lutego - piątek

o godz. 11:00 w Pałacyku pod Lwami.

Zapisy i wpłaty 48 zł na wycieczkę do Oranienburga - zwiedzanie pałacu.

Termin wycieczki:

26 lutego b.r.

wyjazd o godz. 8:00

 


 

Poprzednikiem pałacu Oranienburg była wiejska rezydencja,

wzniesiona od 1651 r. dla pierwszej małżonki Wielkiego Księcia Elektora,

Luizy Henryki Orańskiej.

W 1689 r. jej syn, późniejszy król Fryderyk I, zlecił architektom Janowi

Arnoldowi Neringowi i Janowi Fryderykowi Eosanderowi rozbudowę i wspaniałe wyposażenie pałacu.

Powstało wtedy jedno z najznaczniejszych brandenburskich założeń pałacowo-ogrodowych.

W 1702 r. można było ukończyć „Pomarańczowy salon“ - nową salę balową z alegorycznymi malowidłami plafonu,

gloryfikującymi dynastię Orańską-Nassau.

Następnie w połowie XVIII w. za panowania księcia Augusta Wilhelma Hohenzollerna (1722–1758), brata Fryderyka Wielkiego,

rezydencja doznała ponownego rozkwitu. Obecnie, po zmiennej historii użytkowania, muzeum pałacu Oranienburg (Schlossmuseum Oranienburg)

prezentuje wyjątkowe dzieła sztuki, jak wspaniałe etażerki w komnacie z porcelaną,

pełne przepychu królewskie srebro w srebrnej komnacie czy też fotele z kości słoniowej, które wykonano ok. 1640 r. w Brazylii.

Z berlińskiej manufaktury Pierre‘ a Merciera pochodzi seria tapiserii, gloryfikująca słynne czyny Wielkiego Księcia Elektora.

Wybitne są również rzeźby François‘a Dieussarta i Bartłomieja Eggersa oraz malarstwo mistrzów Antona van Dycka,

Jana Lievensa i Antoine‘ a Pesne’a.


Serdecznie zapraszam


Starosta Sekcji - Teresa GłowackaDo pobrania
• Deklaracja członkowska
• Ankieta
• Statut stowarzyszenia GUTW

• Zasady współżycia w GUTW

Kontakt
Adres siedziby (biuro)
ul. Sprzymierzonych 1
74-100 Gryfino
tel. 531 263 974
Biuro otwarte:
Poniedziałek 10.00 – 12 .00
Środa 15.00 – 17.00
Adres do korespondencji
Urząd Pocztowy Gryfino 3
ul. 11 Listopada 8
74-101 Gryfino
Skrytka pocztowa Nr 56
Numer konta GUTW w Gryfinie
Bank BGŻ
59203000451110000002373700

Copyright© GUTW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Created by GRYFKOMP.